b y g g T o t a l

f a k t a / i n f o

f ö r e - b y g g

Tillbyggnad och annan ändring av byggnad

När man ändrar en byggnad ska ändringen alltid uppfylla vissa tekniska krav som finns i bygglagstiftningen. Kraven gäller vid alla ändringar, oberoende av om åtgärden är bygglovspliktig eller bygganmälanspliktig eller inte. Det är alltid byggherrens ansvar att kraven uppfylls. I lagstiftningen skiljer man mellan tillbyggnad och annan ändring än tillbyggnad. Ansök om bygglov i god tid då det ofta är många veckors handläggningstid.

Varsamhetskrav på ändringar...


Alla ändringar av byggnader ska dessutom utföras varsamt så att bland annat de kulturhistoriska värdena tas tillvara. Är byggnaden särskilt värdefull ur kulturhistorisk synpunkt, så får den inte förvanskas. I Boverkets Allmänna råd om ändring av byggnad, (BÄR), kan du läsa mer om vad som gäller vid ändring av byggnad. När det gäller ett enskilt ärende är det byggnadsnämnden i din kommun som kan ge råd och upplysningar om vad som gäller.

Konsumentinformation att ändra och bygga till...


Är du konsument och vill ha mer information om att ändra och bygga till?

Då kan du besöka Boverkets webbplats: 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

. . .