b y g g T o t a l

f a k t a / i n f o

r o t a v d r a g

30% avdrag !

Funderar du på att göra om hemma? 
Då har du väl inte missat att
 det nu kan vara mycket billigare att genomföra dina byggplaner...


Bakgrund   
ROT-avdraget innebär i korthet följande:

Du kan få avdrag för både hushållsnära tjänster och bygg- och reparationstjänster med 30% av arbetskostnaden, som får vara högst  
100 000 kr per år.

Det innebär att om du anlitar en städfirma för 10 000 kr under ett år kan du även anlita en hantverkare och betala för 90 000 kr i arbetskostnad. Skattesubventionen blir då totalt 30 000 kr.
Avdraget gäller per person. Är det två ägare till en bostad får varje ägare utnyttja avdraget.
Underlaget (arbetskostnaden) kan då vara
2 x 100 000 kr = 200 000 kr och då blir skattesubventionen 
 60 000 kr

Vilka omfattas?  

Det nya ROT-avdraget gäller ägare av 
Småhus eller Bostadsrätter och gäller 
Underhåll, Ombyggnader och Tillbyggnader.
 

För en bostadsrätt gäller att arbetet ska utföras i bostaden och avse så kallat inre underhåll som bostadsrättsinnehavaren svarar för själv enligt bostadsrättslagen. 

Nya regler trädde i kraft 1 januari 2016 och innebär att kunden betalar 70% av arbetskostnaden inklusive moms. Byggföretaget får sedan begära ut resterande belopp av arbetskostnaden hos Skatteverket.  


Alltså: 
 Ett tillfälle att ta till vara på, ring oss för mer information och få ett bra pris på dina/era tänkta byggplaner. 

För mer information:    
www.skatteverket.se