b y g g T o t a l

l ä n k a r

En oberoende ideell organisation som sprider och förmedlar kunskap om byggnadsvård, om hur man bygger, bevarar och renoverar för att skapa bestående värden.

traditionella metoder och material för vård av gamla och nya hus. Där jobbar både byggnadsantikvarier och kompetens inom byggnadsteknik, måleri och material

Ett forum med mycket Information om att bygga och renovera hus. Checklistor, fråga experten, forum, artiklar, nyheter, bokhandel och boendekalkyler...

Villaägarnas Riksförbund jobbar för dig som bor i villa. Vår vision är att alla ska kunna förverkliga sina drömmar om ett eget hus...

Boverket är myndigheten för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende. Vi arbetar på uppdrag av riksdag och regering, i samverkan med andra ...

Byggmentor är en svensk sajt som lanserades 2011 för att fungera rådgivande och inspirerande för svenska villa-, radhus och lägenhetsägare...

Mittbygge.se ger dig lättfattlig information om att planera, bygga och bo. Statliga Boverket och Lantmäteriet bidrar med kunskap från sina specialområden.